Kodeo > NT6

Vårt nettverk tilgjengelig for deg!

Kodeo er en del av miljøet NT6 på Gjøvik hvor nærmere 40 personer tilknyttet 30 ulike virksomheter deler både lokaler og kompetanse med hverandre. 

På NT6 er det fokus på tverrfaglighet og samarbeid, fordi vi vet at sammen står vi sterkere enn vi gjør hver for oss. Kodeo har derfor kort vei til å hente inn kompetanse på alt fra økonomi, juss, forretningsutvikling og logistikk.

I tillegg samarbeider vi tett med NTNU og Fagskolen på Gjøvik, både gjennom studentsamarbeid og for å ta forskning ut i markedet.

Les mer om nt6 her.

 

Hva kan vi hjelpe deg med?